مراسم امضای تفاهم نامه بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاددانشگاهی

44

ظهر روز دوشنبه 4 شهریور ماه تفاهم نامه همکاری بین دکتر سید علی صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دکترحمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی امضا شد. قبل از این مراسم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی بازدید کردند.