ماموریت جدید اسپیس ایکس برای نیروی هوایی آمریکا

2,101

ماموریت جدید اسپیس ایکس برای نیروی هوایی آمریکا به صورت انیمیشن. این ماموریت قرار است در سوم تیرماه ۹۸ انجام شود