اجرای 350مترمکعب فوم بتن در آمفی تئاتر بانک مرکزی(اختلاف سطح)

155
اجرای انواع پروژه های اختلاف سطح(ضخامت بیش از ١٠سانتی متر)،آمفی تئاتر با طرح اختلاط استاندارد 09124949349 09129494394
pixel