داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

هماهنگی سایت بیمارستان آتیه 2 (پایاسازه پاسارگاد)

352
با استفاده از ابزارهای موجود در فرآیند BIM می‌توان عملیات روزانه در سایت اجرایی پروژه و نیز سناریوهای ممکن روش اجرایی را شبیه سازی نمود و بهینه‌ترین روش ممکن به منظور پیشبرد اهداف اجرایی را معرفی نمود.
payasazeh 6 دنبال کننده
pixel