اشاره قرآن به راهنمایی کردن انسان به دو مقام (خَلیفَةُ الله) و (عِلِّيِّينَ).

116
یس.
یس. 22 دنبال‌ کننده

((وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ)) سوره بلد آیه 10. همچنین اشاره دارد به راهنمایی کردن به راه خیر و شر و راهنمایی کردن نوزاد به سوی دو سینه مادر که در ویدیو توضیح داده شده است.

یس.
یس. 22 دنبال کننده