هدایت هواپیما به کمک رابط مغز و رایانه

558

به کارگیری مستقیم مغز انسان برای هدایت هواپیما بدون استفاده از فرمان هواپیما

mahdiforoghi1234

mahdiforoghi1234

1 سال پیش
سلام دوستان برید توی مسابقه زومیت شرکت کنید گلکسی نوت 8 برنده شید yon.ir/Note8Quiz