آموزش حسابداری و استخدام -تغییر شغل از معماری به حسابداری

549
داستان شنیدنی یکی دیگر از کارآموزان حسابداران برتر که به دلیل عدم رضایت از حرفه خود به حسابداری روی آورد و در همان جلسه اول آموزش حسابداری در شرکت مشغول به این حرفه شد .حتما حتما ببینید!!!
pixel