روایت باهمستان از استاد موسوی قهار

2,429

مستندی از استاد قاسم موسوی قهار که سالها در سحرهای ماه مبارک رمضان صدای او را شنیده ایم