سرخه حصار

59

طبیعت زیبای سرخه حصار تهران که گفته میشود تا قبل از انقلاب یکی از کاخ های شاه بوده و هم اینک بیمارستان

حسین توکلی
حسین توکلی 78 دنبال کننده