همراه با لشگر شهداء در اربعین...

331
معرفت نورانی
معرفت نورانی 4 دنبال‌ کننده

شهدا بهترین خوبانی بودند که با شهادت به برزخ رفتند و پس از مدتی دوباره برای یاری جبهه حق باز می گردند...