سپرماهی پوزه‌پهن: Rhinoptera javanica

13,593
سپرماهی پوزه‌پهن (نام علمی: Rhinoptera javanica) یا سپرماهی دوپوزه، از سفره‌ماهیان پوزه‌گاوی آب‌های جنوبی ایران است. حداکثر عرض دیسک 165 سانتیمتر است. بیشترین وزن این گونه 4.5 کیلوگرم است. برای انسان بیخطر است و ارزش صید تجاری و ورزشی دارد اما نسل آن آسیب‌پذیر است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Rhinoptera-javanica.html
pixel