بررسی دوربین Yi Action Camera

2,549

بررسی دوربین Yi Action Camera، سرسخت ترین رقیب GoPro Hero |مهمان ویژه این قسمت: صدرا مخملی، مدیر مسئول وبسایت خبری ترنجی |تهیه شده توسط Kayvan Photography