خون محرم،صفیه قومنجانی، خوانش شیدا حبیبی

61
ابر تا کی می تواند شمس را پنهان کند مشکی رنگین کمان را از عزا پنهان کند نبض من با قبضه ی خون محرم کوک شد مرد می خواهد که غم را از خدا پنهان کند کوفه در نامردی و نامردمی ها اسوه شد این همه نامردی اش را درکجا پنهان کند؟!
10 ماه پیش
Sheyda Habibi 97 دنبال کننده
pixel