«نه به گرسنگی»؛ حرکت خودجوش جوانان سوری برای اطعام فقیران

51

جوانان سوری در یک حرکت خودجوش در ماه مبارک رمضان با عنوان «خسی الجوع»(نه به گرسنگی) به طبخ و آماده کردن غذا و توزیع آن در میان فقیران جامعه می پردازند.

AparTube
AparTube 1.9 هزار دنبال کننده