واکنش کامیابی نیا به کنایه ها درمورد قهرمانی پرسپولیس

304
حضور کمال کامیابی نیا در برنامه شب های فوتبالی (99/05/18)
کلاکت اسپرت 12.3 هزار دنبال کننده
pixel