تیر خوردن و شهادت حضرت علی اصغر (ع) گیوه کش طنین تعزیه قودجان خوانسار 1397

1,204
1,204 بازدید
اشتراک گذاری
محسن گیوه کش در قسمت تیر خوردن و شهادت حضرت علی اصغر (ع) در تعزیه شهادت حضرت امام حسین (ع) سال 1397 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار »www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است
pixel