نیمه نهایی 60 ک.گ| املین (روسیه) مقابل آیناگولوف (قزاقستان)

26
یا مهدی(عج) 18.9 هزار دنبال کننده
pixel