بخش پنجم الکترونیک - 1

157

مرجع این ویدیو سایت آموزشگاه بی اذیت می باشد http://mohandesbiaziat.ir مباحث این آموزش: مدار الکتریکی قانون اهم محاسبه جریان، ولتاژ و مقاومت

کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 51 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
pixel