سوزن‌ماهی دوتایی: Trachyrhamphus bicoarctatus

66

سوزن‌ماهی دوتایی (نام علمی: Trachyrhamphus bicoarctatus)، از سوزن‌ماهیان خلیج فارس و دریای عمان است. ساکن آبگیرهای بین جزر و مدی و آبسنگ‌های رو به دریا، معمولا بین جلبک‌ها و علف‌های دریایی. بیشتر روی بسترهای شنی و گلی و جریان‌های آبی به سر می‌برد. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Trachyrhamphus-bicoarctatus.html

pixel