شب های قدر کنار کودکان بیمار باشیم

249

مراسم شب های قدر : جمعه،یکشنبه وسه شنبه (۳_۵ و ۷ خرداد ماه) در محوطه بیمارستان کودکان بهرامی برای شفای بیماران و در کنار کودکان مبتلا دعا میکنیم. زمان: اذان مغرب و عشا به صرف افطار مکان:خیابان دماوند بعد از میدان امام حسین خیابان کیایی خیابان انصارالحسین بیمارستان کودکان بهرامی شما هم دعوتید