برنامه دوربین؛ قسمت7؛ شیر خوارگان وعزاداران حسینی در هیستون؛ شبکه جهانی جام جم

152

قسمت هفتم؛بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان موضوع: مراسم عزاداری و شیرخوارگان حسینی درمرکز اسلامی هیستون ارسالی از: فاطمه میر قاسمی شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:45