فیلم آموزشی Unloading Valves

197
آلتون سگال 6 دنبال‌ کننده
شیرهای تخلیه (Unloading Valves) بسیار شبیه شیرهای فشارشکن پایلوت دار هستند. تنها تفاوت آنها در محلی است که از آنجا سیگنال پایلوت را دریافت می کنند. در شیرهای تخلیه، از پورت X برای دریافت سیگنال پایلوت استفاده می شود و چنانچه فشار دریافتی بالاتر از فشار تنظیم شده بر روی سوپاپ پایلوت باشد، سوپاپ پایلوت و سوپاپ اصلی باز شده و سیال از پورت A به سمت پورت B هدایت می شود.
آلتون سگال 6 دنبال کننده
pixel