رتبه ی برتر رشته ی فیلم کوتاه - تهیه توسط خانم نفیسه عطایی

75

رتبه ی برتر رشته ی فیلم کوتاه - تهیه توسط خانم نفیسه عطایی با عنوان "نفس بابا می مونم" از دبیرستان دخترانه دوره دوم واحد ۲ مشهد مقدس این کلیپ که توسط دبیرستان دخترانه دوره دوم واحد 2 در سال تحصیلی 98-97 ارسال شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.