چگونه صاحب یک وب سایت شویم ؟ - قسمت اول

44

با توجه به اهمیت داشتن وب سایت برای حضور کسب و کار های سنتی و آنلاین در بازار رقابت با رقبا و در دسترس بودن دائمی برای مشتریان تیم ریچانو مراحل اساسی و مقدماتی راه اندازی یک وب سایت را برایتان تشریح نموده است https://richano.com

filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel