پشت صحنه برنامه آغاز یک پایان (۹۸,۰۳.۰۸)

79

پشت صحنه برنامه آغاز یک پایان با موضوع افزایش بحران هویتی و تضعیف قدرت نرم آمریکا، با حضور : دکتر روح الامین سعیدی (مجری برنامه) و دکتر سیامک باقری (عضو هیئت علمی پژوهشکده دانشگاه امام صادق (ع))