آخرین دیدار...

117
بعضی وقت ها یه لحظاتی تبدیل به شیرین ترین یا خاطره انگیزترین لحاظات عمرمون میشن اما بعضی وقت ها هم یه لحظاتی هست که آرزو میکنیم برگردن و اونا لحظاتی هستن که تبدیل میشن به آخرین دیدارها....
Ermac 16 دنبال کننده

Knockout

10 ماه پیش
ارمک تقدیمی داری❤️❤️
Ermac دستت دردنکنه الان میبینم

Knockout

10 ماه پیش
چقدر قشنگ بود این سری طفلک استاراسکریم رو مگاترون چقدر کتک زد دلم براش سوخت بی انصاف های نامرد ولش کردند تا بمیره T_T
Ermac اره کلا مرام مگاترون همینه همه رو ول میکنه براش مهم نیست

Sideswipe گاو خندان =)

10 ماه پیش
آره...وقتی یه نفر و میبینی و بهش وابسته میشی، ولی وقتی تازه یه قدم میذاری جلو به خودت که میای میبینی آخرین باره.
Ermac آی گفتی دقیقا توصیف حال و روز این کلیپه... باریکلا.

Optimus prime

10 ماه پیش
استار اسکریم این سری خیلی خوب و مظلوم بود :(
Ermac اره واقعا مظلوم بود بیچاره :'(
pixel