ایستاگاه صلواتی توسط موسسه فرهنگی انتظار

53

موسسه فرهنگی انتظار در مناسبتهای مختلف ، شهادت یا ولادت حضرات معصومین علیهم السلام توفیق برپایی ایستگاه صلواتی در جلوی موسسه داشته است

pixel