طراحی دستگاه تنفس مصنوعی بیماران کرونا با سیستم 3DExperience

14
طراحی دستگاه تنفس مصنوعی بیماران کرونا با سیستم 3DExperience - شرکت ویراگستر، ارائه دهنده سیستمهای مدیریت چرخه عمر محصول (PLM) و برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در ایران.
pixel