صبح بخیر،شکفت خورشید امید، قاسم ساروی، خوانش شیدا حبیبی

890
تا پلک زدی شکفت خورشیدِ امید از غنچه ی نوشکفته پیغام رسید فریاد زد و گفت که صبح تو بخیر تقدیمِ تو باد سلامِ گلهای سپید ✍
1 سال پیش
Sheyda Habibi 104 دنبال کننده
pixel