مدیریت تیم های نرم افزاری در آینده

2,703

سخنرانی ایلیا وکیلی (معاون فنی فناپ) در چهارمین همایش آینده وب و موبایل با عنوان مدیریت تیم های نرم افزاری در آینده

pixel