مستند سیاسی | خانه عنکبوت | بازی انگلیسی قسمت پنجم

20
مستند بازی انگلیسی به کارگردانی امیر حسین نوروزی و سید محمد حسین نصیری/ این مستند با بیانی متفاوت عوامل و تاریخچه تشکیل اسرائیل در خاورمیانه را به تصویری می کشد -
pixel