رد کردن تخم مرغ از لوله باریک ارلن!!!!!

909

یه آزمایش باحال از کاربرد فشار هواا.. حتما ببینید- به شبکه هواداران یادگیری با طعم لذت بپیوندید instagram.com/aliabdolali.ir