تهیه کنندگان برتر جشنواره جام جم

128

رضا رشید پور و رامین موسوی ملکی تهیه کننده برنامه حالا خورشید و صبحی دیگر در جشنواره جام جم