یک سکانس از دست های خالی ابوالقاسم طالبی

728
امیرحسین ترابی (زنده یاد خسرو شکیبایی): تو کی هَستی!؟ مرد ناشناس: پِدرِ یه گوشتِ جلویِ توپا؛ یه اِستعداد. اَگه بود، یه سِتاره می شد... امیرحسین ترابی: حالا هَم سِتاره هَستَن؛ اَگه سِتاره شِناس باشی...
mohammadreza kd 35 دنبال کننده
pixel