درون و برون سری 5 بی ام و 2019

262

اقبال گسترده مردم به خوردو های الکتریکی در بسیاری از بازار ها مانند آمریکای شمالی باعث شده شرکت هایی مثل بی ام و یا بنز بیشتر و بیشتر به لوکس کردن خوردو های رده پایین تر خود روی بیاورند. به همین دلیل آنچه پیش از این در سری 7 بی ام و شاهدش بودیم را امروز با سخاوت فراوان در سری 5 و حتی سری 3 می بینیم. این ویدئو به بررسی سری 5 بی ام پرداخته که سال 2019 روانه بازار خواهد شد.

فرداشهر
فرداشهر 185 دنبال کننده