رادیو مهرآوا: مصاحبه خیالی با زمین

283

مجموعه نمایشی مصاحبه خیالی/این قسمت: زمین/دست اندرکارن: نویسنده: سمیه ملکی؛ ادیتور: راضیه عارفیان؛ مجری: فاطمه دهقان؛ گزارشگر: جواد صوفی؛ زمین: ابوالفضل حسن زاده؛ گویندگان آرم رادیو: میترا اللهیاری و فرهود برومند؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava