آموزش تخصصی شطرنج مفهوم کیش

96

در این ویدئو مفهوم کیش که یکی از مهمترین مسائل شطرنج میباشد و راه های رفع آن توضیح داده میشود

Herochess 40 دنبال کننده
pixel