به دست اوردن اندازه واقعی صفحه- کتاب اصول نقشه کشی صنعتی 2- استاد متقی پور

223

کتاب اصول نقشه کشی صنعتی 2 - استاد متقی پور برای مشاهده تمام فیلمهای این کتاب می توانید به سایت www.sharifcadcam.ir مراجعه نمایید و جدیدترین کتاب استاد متقی پور (عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف) را تهیه نمایید. داشتن این کتاب به عنوان یک کتاب مرجع برای مهندسین واقعی توصیه می شود. در صورت خرید اینترنتی، این کتاب به صورت رایگان به تمام نقاط ایران ارسال می شود. تلفن: 02166980854-02166980926

شریف کَد کَم
شریف کَد کَم 102 دنبال کننده