هیجان اسمی ایده آل برای فیلم (Glass 2019)

145

فیلم شیشه، ، مامور امنیتی دیوید دان که از قدرت های خاصی برخوردار است مامور می شود تا مجرمی خطرناک به نام وندل کرامب که 24 شخصیت مختلف و متفاوت دارد را شناسایی و دستگیری کند.امیدوارم لذت ببرید. با آرزوی بهترین ها و شادی

فیلم باز
فیلم باز 4 دنبال کننده