فصل 7- برق بر روی شبکه و انواع آن

69
دوره آموزشی : آنچه یک متخصص شبکه Wi-Fi می بایست بداند ؟ (فصل هفت) در این فصل به معرفی انواع روشهای انتقال برق بر روی شبکه ، شناخت انواع PoE و نحوه استفاده از آنها می پردازیم .
pixel