اثر تنظیم متابولیسم بدن به وسیله رژیم غذایی مناسب در کاهش بروز بیماری های مزمن

188
بررسی اثر تنظیم متابولیسم بدن به وسیله رژیم غذایی مناسب در کاهش بروز بیماری های مزمن که به صورت سخنرانی در دومین کنگره پزشکی اجتماعی در بهمن ماه 1397 در سالن همایش های بین المللی رازی (تهران) ارائه گردید.
pixel