سخنرانی دکتر احسان کیانخواه

14
سخنرانی دکتر احسان کیانخواه عضو شورای علمی مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هجدمین همایش ملی حسابداری ایران
18acc.yazd 15 دنبال کننده
pixel