معرفی کتاب ومک (ورزش های محیط کار)

41
گروه کلید
گروه کلید 21 دنبال‌ کننده

در این کتاب در نظر داریم تعداد بسیاری ورزش های جذاب، ساده و مهیج را معرفی کنیم که با کمترین هزینه و امکانات بتوانید در ساعات کاری داخل محل کار خود اجرا کنید. جذابیت این ورزش ها در اجرای تکنفره و گروهی آن است. نام ومک برای کتاب از مخفف کلمات اولیه “ ورزش های محیط کار ” یعنی تجمیع “و: ورزش”، “م: محیط” و “ک: کار” شکل گرفته است. (Ksykg.com/?p=13967)

گروه کلید
گروه کلید 21 دنبال کننده