داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

خانم گلاور، دمپختک (دمی باقالی) Golavar, Dampokhtak / Dami Baghali

4,056
دمی باقالی تهرانی دمی باقالی با گوشت دمپختک باقالی باقالی زرد دمی باقالی با گوشت چرخ کرده دمپختك تهرانی طرز تهیه دمپختک باقالی دمپختک اصفهانی
pixel