اخرین مرحله پروسه تولید سفال ،تخلیه واگن بوسیله ربات ،و انتقال سفال

223
اخرین مرحله پروسه تولید سفال ،تخلیه واگن بوسیله ربات ،و انتقال سفال به سكوی بارگیری و دپو كارخانه بزرگ تولید اجر و سفال نماسازان مروارید(دهدشت)☎️09174580023
pixel