گرما زدگی

247
HSE Awards 225 دنبال‌ کننده
247 بازدید
اشتراک گذاری
هنگامی که بدن نتواند حرارت اضافی تولید شده را دفع کند، گرمازدگی بوجود می‌آید. عواملی چون گرمای زیاد محیط، خشکی شدید هوا، نوزیدن باد، فعالیت شدید، پوشیدن لباسی که گرما را نگاه می‌دارد و دهیدراتاسیون ( کمبود آب بدن)، در ایجاد گرما زدگی موثرند.
HSE Awards 225 دنبال کننده
pixel