انفجار وحشتناک هواپیما در وسط شهر | لحظه برخورد هواپیما و انفجار آن

1,866

لحظه برخورد یک هواپیمای کوچک و انفجار آن پس از برخورد با مرکز درمان کودکان توسط دوربین مداربسته ضبط شده است. www.nikru.ir