عوامل خطر سرطان پستان

91

در این ویدئو خواهید دید که چه عواملی( قابل کنترل و غیرقابل کنترل)، امکان بروز سرطان پستان را افزایش می‌دهند.

pixel