داغترین‌ها: #اربعین

آموزش کار با ابزار جداکننده در نقشه پارسی جو

283
در این ویدیو نحوه جدا کردن یک خیابان یا بلوار به بخش های کوچک تر و نام گذاری بخش های مختلف آن در نقشه پارسی جو شرح داده شده است. نقشه پارسی جو با زبان شیرین فارسی ساده ترین روش را برای ثبت و ویرایش نقشه ارائه داده است.
pixel