فرهاد مجیدی میگه: کپشننننن

646
646 بازدید
اشتراک گذاری
فرهاد مجیدی یا همون فرناز خودمون=در تمرین هایم اهنگ کیسه سوز گوش میکنم تا ارامش داشته باشم!! بچه ها من جر خوردمممم!!!!
pixel